Latvijas vēsturē vēl joprojām ir jautājumi, atbildes uz kuriem vēstures pētnieki ik pa laikam vēlas pārskatīt. Viens no tiem – dažādi traktētais „brāļu draudžu” jautājums. Kas bija šīs latviešu brāļu draudzes? Vai varam to darbību vērtēt kā īpašu kultūrvēsturisku akcentu visā Ziemeļeiropā un kāpēc īpaši populāras tās kļuva tieši Latvijā? Kāds bija laikmeta fons un cilvēki, kas tajā darbojās? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem tika meklētas starptautiskā zinātniskajā konferencē "Vidzeme. Baznīca. Sabiedrība", kas notika 2007. gada 26. un 27. aprīlī Vidzemes Augstskolā un apkopotas zinātnisko rakstu krājumā Vidzeme. Baznīca. Sabiedrība.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm