20. un 21. oktobrī Tallinā notiks ikgadējā astoņu Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB-8) sanāksmē. Tikšanās laikā tiks apspriesti jautājumi par savstarpējo reģiona valstu sadarbību, drošības jautājumi, situācija Ukrainā, Austrumu partnerības un enerģētikas jomas jautājumi. Baltijas valstu un Ziemeļvalstu Ārlietu ministriju valsts sekretāri diskutēs par aktuālajiem starptautiskās politikas jautājumiem, - par situāciju Irākā, Sīrijā, Tuvajos Austrumos u. c. Šogad NB-8 sadarbību koordinē Igaunija. Tā par prioritātēm izvirzījusi sadarbību kiberjautājumos, Austrumu partnerību, sadarbību enerģētikā un drošības jomā. Nākamgad vadību NB-8 pārņems Dānija.

NB-8 neformālajā sadarbības formātā ietilpst trīs Baltijas valstis un Ziemeļvalstis - Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija un Islande. NB-8 sadarbību raksturo regulārs politiskais dialogs starp valstu amatpersonām, un praktiskā sadarbība. Katru gadu tiek analizēta labākie sadarbības veidi un noteikti turpmākās sadarbības virzieni. Regulārās sanāksmes NB-8 formātā dod iespēju tikties dažāda līmeņa Baltijas valstu un Ziemeļvalstu amatpersonām gan valdību vadītāju, gan ekspertu līmenī par valstīm un reģionam svarīgiem jautājumiem. Vairāk informācijas par Igaunijas prezidēšanu un koordinēšanu NB-8 un citos Baltijas jūras reģiona formātos var atrast Igaunijas Ārlietu ministrijas izveidotajā „Baltijas jūras gada” interneta vietnē (http://www.bsy.vm.ee/en/).

Informācija sagatavota izmantojot LR Ārlietu ministrijas preses paziņojumu.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm