Kopīgs darbs pie nākotnes risinājumiem – tāds nosaukums un vienlaicīgi arī mērķis ir Dānijas, Grenlandes, Fēru salu prezidentūras programmai Ziemeļvalstu Ministru padomē 2020.gadā.

Ziemeļvalstu premjerministri augustā pieņēma Jauno vīziju 2030, kuras mērķis ir nodrošināt, lai Ziemeļvalstu reģions kļūtu par ilgtspējīgāko un integrētāko reģionu pasaulē. Prezidentūras programmas mērķis ir nostiprināt sociālo kohēziju un sadarbību, maksimāli izmantojot reģiona potenciālu. Ziemeļvalstu Ministru padome ir noteikusi trīs stratēģiskās prioritātes: zaļš, konkurētspējīgs un sociāli ilgtspējīgs Ziemeļvalstu reģions. Visas izvirzītās prioritātes arī veicina ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Zaļš  Ziemeļvalstu reģions

Ziemeļvalstu reģions visā pasaulē tiek atzīts par garantu vērienīgām un efektīvām ilgtspējības iniciatīvām un klimata risinājumiem. Jaunās prezidentūras laikā sadarbība vides, dabas un klimata jomā turpināsies un pilnveidosies, lai padarītu reģionu vēl zaļāku, veicinātu bioloģisko daudzveidību un samazinātu plastmasas un atkritumu daudzumu pasaules okeānos.

Konkurētspējīgs Ziemeļvalstu reģions

Prezidentūras laikā Ziemeļvalstu reģions turpinās veidoties par pasaulē visplašākās reģionālās sadarbības modeli, sekmējot personu brīvu pārvietošanos. Pētniecība, inovācijas, investīcijas un digitalizācija sekmēs uzņēmumu attīstību pārejas laikā uz videi draudzīgu saimniekošanu, lai tie kļūtu pēc iespējas konkurētspējīgāki, veicinātu aprites ekonomiku un videi draudzīgus risinājumus gan Ziemeļvalstu reģionā gan pasaules mērogā.  

Sociāli ilgtspējīgs Ziemeļvalstu reģions

Ziemeļvalstu kohēzijas pamatā ir tādas vērtības kā uzticēšanās, demokrātija un dzimumu līdztiesība. Tomēr šo kohēziju apdraud visaptverošā globalizācija. Izglītība un kultūra prezidentūras programmā tiek noteikta kā platforma, lai saglabātu un uzlabotu sociālo kohēziju un ziemeļvalstu valodu zināšanas. Šajā kontekstā nozīmīgu lomu spēlēs ilgtspējīgas jauniešu kopienas. Ziemeļvalstu sadarbībai jānodrošina, ka visi reģiona iedzīvotāji ir ieguvēji.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm