Ziemeļvalstu Ministru padomes “Vīzija 2030" paredz Ziemeļvalstu reģionu izveidot par ilgtspējīgāko un integrētāko reģionu pasaulē, balstoties uz trim stratēģiskajām jomām - "zaļāku" saimniekošanu, konkurētspēju un sociālo ilgtspēju. 2021.gadā prezidentūru Ziemeļvalstu Ministru padomē pārņēmusi Somija. Somijas prezidentūras programma balstīta uz trim stratēģiskām prioritātēm: - zaļāks Ziemeļvalstu reģions, konkurētspējīgs Ziemeļvalstu reģions un sociāli ilgtspējīgs Ziemeļvalstu reģions.

Kopā mēs esam stiprāki un gudrāki nekā katrs atsevišķi. Šī ir viena no galvenajām Somijas prezidentūras programmas tēzēm. "Pandēmija ir parādījusi, ka mēs nevaram atrisināt globālās problēmas vienatnē," atzīst Somijas premjerministre Sanna Marina. “Ir jāmeklē veidi, kā kopīgi sagatavoties nākotnes krīzēm”.

Viens no pandēmijas izraisītajiem izaicinājumiem ir pārvietošanās brīvības ierobežošana reģionā. Robežas ir slēgtas, ir apgrūtuināti darba braucieni, ģimenes ir spiestas būt atšķirtībā.

Somija vēlas veicināt arī bio un aprites ekonomiku, cita starpā attīstot prasmes sadarbības tīklu izveidei aprites ekonomikā. Vēl viens prioritārs jautājums ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.

Ālandu pašpārvalde 2021-2022. gadā svin 100 gadu jubileju. Somijas prezidentūras laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Ālandu salu, Fēru salu un Grenlandes dalībai Ziemeļvalstu sadarbībā un tam, kā šī sadarbība stiprina Ziemeļvalstu reģiona demokrātisko ilgtspēju. Par šo tēmu Somijas un Ālandu valdība sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi 2021. gada rudenī rīkos starptautisku konferenci.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm