Sekmējot Latvijas un Ziemeļvalstu reģionālo sadarbību, šogad Latvija pirmo reizi piedalās Baltijas jūras reģiona klasteru projektu uzsaukumā “Inovāciju Ekspresis” (BSR Stars Innovation Express).  Projektu uzsaukumā pieteikumus no Latvijas puses iesnieguši četri klasteri. Iespēja klasteriem piedalīties šajā programmā nodrošināta Ekonomikas ministrijai un Ziemeļvalstu Ministru padomei kopīgi šim mērķim novirzot finanšu līdzekļus 48 000 EUR apmērā.

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Jans Vidbergs uzsver: “Ziemeļvalstu konkurētspējas pamatā ir savstarpējā uzticēšanās, vēlme un spēja sadarboties. Šobrīd redzam, ka šī sadarbība šķērso ierastās reģiona robežas, un mēs arvien vairāk runājam par kopīgu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību, kas var virzīt uz inovatīviem risinājumiem reģiona konkurētspējas paaugstināšanā. Mums ir jāatzīst, ka labāka savstarpēja sadarbība stiprina arī kopēju Eiropas Savienības ekonomiku, kuras daļa esam mēs visi.”

Klasteru atbalsta programma “Inovāciju Ekspresis” veidota ar mērķi sekmēt mazo un vidējo uzņēmumu starptautisko sadarbību, īstenojot klasteru iniciatīvas un sekmējot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu savstarpējo inovatīvo tehnoloģiju pārnesi un zināšanas.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko norāda: “Reģionālā sadarbība ir īpaši nozīmīga mazu valstu konkurētspējas paaugstināšanai. Ziemeļvalstis ir bijušas, ir un arī nākotnē būs nozīmīgs sadarbības partneris Latvijai. Kopīgu projektu īstenošana ļauj iepazīt kaimiņvalstu labāko pieredzi un sasniegumus, kā arī sekmēt mūsu uzņēmumu tālāko izaugsmi. Latvijas biznesa vidē arvien vairāk vērojama komersantu vēlme sadarboties gan vienas nozares ietvaros, gan starp nozarēm. Klasteru interese par šo programmu ir spilgts apliecinājums komersantu vēlmei sadarboties ne tikai valsts ietvaros, bet arī starptautiski.”

No Latvijas dalībai programmā iesniegti pieteikumi vides un zaļo tehnoloģiju, pārtikas rūpniecības un informācijas tehnoloģiju nozarēs. Latvijas projektu pieteikumos klasteri plāno sadarboties ar vairākiem dažādu nozaru ziemeļvalstu klasteriem, kā arī MVU tīkliem, lai kopīgi sekmētu inovāciju attīstību, eksporta pieaugumu un MVU internacionalizāciju.

2016. gadā programmas ietvaros kopumā saņemti 58 pieteikumi no astoņām valstīm. Projektu vērtēšanu notiek gan vietējā, gan arī Baltijas jūras reģiona līmenī. Plānots, ka projektu vērtēšana noslēgsies šī gada ietvaros, lai jau 2017. gadā uzsāktu projektu īstenošanu.

Līdz šim klasteru atbalsta programmā BSR Innovation Express piedalījusies Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Somija, Lietuva un Islande. Programmas ietvaros 2014. un 2015. gadā kopumā īstenoti 62 starptautiski projekti, katrā no tiem apvienojot vismaz divus dažādu valstu klasterus un kopā iesaistot 2109 uzņēmumus. Iepriekšējos gados projekti īstenoti tādās nozarēs kā zaļās tehnoloģijas, pārtika, IKT, veselības aprūpe, biznesa un finanšu pakalpojumi, enerģētika, robotika, mediji, ražošanas tehnoloģijas, biotehnoloģijas, radošās nozares un arī medicīnā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi un lielo atsaucību, šogad programmas īstenošanā iesaistījies arī Brandenburgas (Vācija) un Katalonijas (Spānija) reģions.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm