Konference “Zināšanās balstīta bioekonomika lauksaimniecības un pārtikas nozarē” notika 2016. gada 1.decembrī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta zālē, Jelgavas pilī, Lielā iela 2.

Konferences mērķis bija iezīmēt prioritārās jomas un nodrošināt vienotu izpratni un pieeju bioekonomikas jautājumiem, lai nodrošinātu sasaisti ar citām politikas jomām un nozarēm. Šī bija iespēja tikties ar lauksaimniecības un pārtikas nozaru pārstāvjiem, uzklausīt iesaistīto pušu viedokli un ņemt to vērā stratēģijas izstrādes procesā.

Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) izstrādā valsts bioekonomikas stratēģiju. Šajā dokumenta plānošanas un sagatavošanas fāzē, kurā jānosaka bioekonomikas stratēģijas prioritārās jomas un darbības, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā apņēmies nodrošināt Ziemeļvalstu labās prakses pārnesi.

Konferences pirmā daļa notika latviešu valodā un lektores - Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore prof. Dr. Irina Pilvere un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure - ieskicēja vispārīgu ievadu zināšanās balstītas bioekonomikas attīstībā lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs un lauksaimniecības prognozēšanā.  

Konferences otrajā daļā uzstājās divi lektori no Ziemeļvalstīm - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks no Ziemeļvastu Vides telpiskās attīstības centra (Nordregio) Jukka Teros (Jukka Teräs) referēja par dažādiem Ziemeļvalstu bioekonomikas piemēriem. Savukārt Baeredygtighed 2030 padomnieks Mads Volfs (Mads Wolff) analizēja Dānijas bioekonomikas piemērus. Šī konferences daļa notika angļu valodā.  

Konferences noslēgumā notika paneļdiskusija.

LLU rektore: "Bioekonomikas nozarēsm ir liels attīstības potenciāls un to ietekmi uz labklājību atzīst arī iedzīvotāji"

 

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm