Šī gada 28. novembrī plkst. 18.00 aicinām noklausīties LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas docenta Toma Rostoka (Dr.sc.pol)
ieskatu Ziemeļvalstu un Baltijas sadarbības aktualitātēs un Vācijas Ārlietu un drošības politikas institūta (SWP) pētnieka Tobiasa Etzolda (Tobias Etzold, Dr.). priekšlasījumu „Reģionālā sadarbība Ziemeļeiropā un tās dažādās perspektīvas: Baltijas jūras reģions, Ziemeļvalstu-Baltijas, kā arī Ziemeļvalstu-Vācijas sadarbība”.

Ziemeļeiropā šobrīd ir novērojama intensīva reģionālā sadarbība. Valstis dažādos līmeņos kopīgiem spēkiem cenšas izmantot reģiona piedāvātās iespējas, kā arī risināt  kopīgās problēmas un izaicinājumus. Pasākumā  tiks sniegts īss pārskats par Ziemeļeiropas reģionālās sadarbības dažādajām formām, kā  arī neseno svarīgāko notikumu vērtējums. Īpaša uzmanība tiks pievērsta sadarbībai ap Baltijas jūru – Eiropas Savienības Stratēģijai Baltijas jūras reģionam, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbībai, kā arī vēl samērā  jaunai, neformālai sadarbībai starp Ziemeļvalstīm un Vāciju. Uzaicinātie runātāji apskatīs katra sadarbības vektora pievienoto vērtību, to kopējo pienesumu plašākai sadarbībai Eiropas līmenī, kā arī savstarpējo un papildinošo mijiedarbību.

Pasākums notiks Ziemeļu Ministru padomes birojā Marijas ielā 13/3 (Berga Bazārs), sarunu valoda – angļu.

Sakarā ierobežotu vietu, lūdzam pieteikties pasākumam līdz š.g. 27. novembrim pa epastu; ieva@norden.lv vai tālr. 67820089

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm