Nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmai “Valsts administrācija” ir 2014. gada 30. marts. Programma atbalsta pieredzes apmaiņas vizītes un sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu, kā arī Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu starp valsts sektora darbiniekiem, tādējādi veicinot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību starp nozaru ministrijām, reģionālās un vietējās pārvaldes institūcijām. Mobilitātes programma veicina zināšanu apmaiņu visos valsts administrācijas līmeņos. Mobilitātes programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki grupās (2-8 personas grupā). Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija).

Mobilitātes programmu administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Igaunijā un uz visiem jautājumiem par programmu un pieteikumu noformēšanu atbildēs ZMP biroja Igaunijā padomnieks Madis Kanarbik, tel: +372 7 423 625, fakss: +372 7 441 241, e-pasts: public.administration@norden.ee . Kontaktpersona Latvijā: Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka (67211506; daina@norden.lv)

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm