2019.gada 27.novembrī Rīgā notika Ziemeļvalstu un Baltijas valstu digitālo ministru tikšanās un ministru apaļā galda diskusija ar tehnoloģiju nozares pārstāvjiem.

Mūsu ekonomikas un sabiedrības aizvien vairāk pievēršas digitalizācijai. Digitālās pārmaiņas un pieaugošā lietu savienojamība, izmantojot  Lietu internetu (Internet of Things, IoT), sniedz neizmērojamas iespējas, kur miljardiem ierīču apmainās ar datiem un digitālo intelektu. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mērķis ir ieviest 5G tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus visā reģionā. 

Tieši 5G tīkla ieviešana rada pilnīgi jaunas iespēja daudzās jomās. Automatizētāka un savienotāka pasaule, kuras pamatā ir 5G tehnoloģijas, varētu būt svarīgs ilgtspējīgas attīstības un videi draudzīgu risinājumu virzītājspēks, tas uzlabotu daudzu cilvēku labklājību un iztiku. Tādējādi 5G ieviešanai varētu būt nozīmīga loma, lai sasniegtu Ziemeļvalstu premjerministru izvirzītos jaunās vīzijas mērķus līdz 2030.gadam. 2020. gadā reģionā tiks izveidots un būs pieejams pirmais 5G tīkls.

Atšķirībā no iepriekšējām pārejām no 2G uz 3G un no 3G uz 4G, 5G galvenā ietekme būs jūtama gandrīz visos sabiedrības sektoros, sākot no rūpniecības sektora, ostām, lidostām un enerģijas uzņēmumiem līdz plašsaziņas līdzekļiem, zemnieku saimniecībām, zivsaimniecībām, slimnīcām un veselām pilsētām. 5G tehnoloģija nodrošinās iespēju veikt jebkuras ekonomikas nozares procesu.

Viens no jauno tehnoloģiju izaicinājumiem ir likumdošanas vides piemērošana straujākai inovāciju attīstībai. 5G kontekstā tas ir īpaši svarīgi, jo jaunā tehnoloģija radīs daudz jaunu iespēju digitalizēt un automatizēt esošos procesus. 

- 5G jākļūst par inovāciju platformu, kas stimulē jaunu produktu rašanos un jaunus risinājumus. Ņemot vērā sabiedrības lielo interesi par digitālajiem procesiem un strauji augošo digitālo jaunuzņēmumu kopienu, mums ir labas iespējas kļūt par vienu no pasaules vadošajiem reģioniem 5G testēšanā , saka Islandes finanšu un ekonomikas ministrs Bjarni Benediktssons.

Ziemeļvalstu digitalizācijas ministru padomes (MR-DIGITAL) pasūtītajā ziņojumā par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību 5G tīkla ieviešanā ir minēts, ka šobrīd Baltijas un Ziemeļvalstīs ir vismaz 50 dažādi 5G izmēģinājumu projekti (testbeds). Ziņojumā tiek sniegti svarīgi norādījumi, piemēram, kas jāizdara, lai apzinātu un atceltu reģionālos un juridiskos šķēršļus pārrobežu 5G tīkla ieviešanā, kā arī nepieciešamību attīstīt pārrobežu izmēģinājumu projektus, lai vairotu Baltijas jūras reģiona kompetenci un ātrāku izaugsmi.

- Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģions ir viens no visattīstītākajiem digitālajiem reģioniem pasaulē. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kopā - valsts un privātais sektors - izmantotu šo pozīciju un visu 5G un digitālo tehnoloģiju potenciālu jauniem ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem risinājumiem, secina Benediktssons.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm