NEFCO (Ziemeļvalstu Vides finansu korporācija) atsāks finansēt vides projektus Latvijā, Lietuvā, Igaunija un Polija. NEFCO no sava ieguldījumu fonda izsniegs finansu aizdevumus vides projektiem, kas tik realizēti privātajā sektorā un spēs nodrošināt tūlītēju efektu. NEFCO ir liela pieredze vides investīciju jomā Baltijas valstīs un Polijā kopš 90jiem gadiem. Lēmumu pieņēma NEFCO Direktoru padome, pamatojot to kā iespēju izpētīt Austrumeiropas vides situāciju, nodrošinot kapitāla aizdevējiem Dānijā, Somijā, Islandā, Norvēģijā un Zviedrijā zaļās izaugsmes ieguldījumus.  

Līdztekus ģeogrāfiskā mandāta pārskatīšanai, NEFCO direktoru padome ciešā sadarbība ar NEFCO vadību, gatavo jaunu korporācijas stratēģiju, lai veicinātu Ziemeļvalstu ieguldījumus zaļās izaugsmes jomā un sekmētu klimata pārmaiņu mazināšanu. Pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā divās no NEFCO galvenajām sadarbības valstīm, proti, Krievijā un Ukrainā, ir izraisījusi plašas diskusijas par NEFCO darbību nākotnē. Pamatojoties uz šo diskusiju, jāsecina, ka NEFCO ieguldījumi turpmāk tiks vērsti uz Baltijas jūras, Barenca un Arktikas reģionu. Turklāt, NEFCO saglabās spēcīgu klātbūtni Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā.

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm