Vai mēdzat iedomāties par to, kā mākslīgais intelekts varētu ietekmēt jūsu darbu vai dzīvi kopumā? Kas patiesībā ir MI un kā tas tiek veidots? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes varēs gūt bezmaksas tiešsaistes studijās par mākslīgo intelektu – kursa prezentācija un tam veltīta diskusija notiks 6.maijā. Tiks prezentēts arī uzņēmuma Accenture sadarbībā ar SKDS veiktais pētījums par sabiedrības attieksmi pret tehnoloģijām, proti, - ko cilvēki ikdienā vēlas no tehnoloģijām.
Atklāšanā piedalīsies LR Valsts prezidents Egils Levits, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis, nodibinājuma IT Izglītības fonds izpilddirektore Evija Celma, Accenture MI novirziena vadītājs ziemeļvalstīs Maksims Naumovs un Rīgas Tehniskās universitātes DITF dekāns Agris Ņikitenko.
Turpinājumā notiks diskusija angļu valodā: Kā cilvēki un MI, strādājot kopā, var radīt labāku nākotni? / How humans and AI can work together to create a better future?, kurā  piedalīsies nodibinājuma IT Izglītības fonds izpilddirektore Evija Celma, Rīgas Tehniskās universitātes docente Inese Polaka, Somijas uzņēmums Reaktor MI speciālists Joni Suorsa
un Accenture MI novirziena vadītājs ziemeļvalstīs Maksims Naumovs.
Bezmaksas tiešsaistes studiju kursu https://www.elementsofai.lv Latvijā piedāvā IT Izglītības fonds — Start(IT) un RTU kopā ar kursa autoriem tehnoloģiju uzņēmumu Reaktor un Helsinku Universitāti. Kursa autori uzsver, ka tā apguvei nav nepieciešamas sarežģītas zināšanas matemātikā un programmēšanā.
Somijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē 2019.gadā nolēma ieguldīt iedzīvotāju prasmju turpmākajā pilnveidē, tāpēc vēlas tiešsaistes studiju kursu izveidot brīvi pieejamu visās oficiālajās ES valodās. Iniciatīvu atbalsta Somijas tehnoloģiju industrijas simtgades fonds. Valodu tulkojumu nodrošina Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Sakaru tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm