Alter Ego konkurss šovasar notiek 22 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Projekts 14–18 gadus veciem jauniešiem dod ierosmi izpētīt dažādās un atšķirīgās identitātes savā vietējā kopienā, veidojot dubultportretu (ar video, foto, mūzikas utt. līdzekļiem). Šis dubultportrets ir pašportrets kopā ar kāda citas kultūras un tradīciju pārstāvja portretu. Konkursu popularizēs valstu plašsaziņas līdzekļos, internetā un nepastarpināti skolās un jauniešu tīklos un organizācijās.

Alter Ego ir Eiropas Starpkultūru dialoga gadam veltīts Eiropas Savienības valstu kultūras institūtu tīkla (EUNIC) projekts. Latvijā projektu Alter Ego realizē nacionālais EUNIC klāsteris: Britu Padome, Dānijas Kultūras institūts, Francijas Kultūras centrs, Gētes institūts, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.

Visus mākslas darbus sakopos vienā mājas lapā www.alterego-europe.eu, meklējiet latvisko versiju, kur būs arī iespējams par iesniegtajiem darbiem balsot. Katrā valstī būs pazīstamu mākslinieku un mediju profesionāļu žūrija, kas izvēlēsies divus finālistus. Novembrī, 2 uzvarētāji no katras ES valsts dosies uz Dāniju, 5 dienu meistarklasēm, ko vadīs atzīti jauno mediju mākslinieki. Alter Ego Latvija projekta vadītāja ir Leonarda Ķestere; leonarda.kestere@mrsgrupa.lv

 

 

 

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm