Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programma atbalsta Ziemeļvalstu sadarbības projektus visās mākslas un kultūras jomās, to sagatavošanas, producēšanas, prezentācijas un izplatīšanas posmos. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu novatoriskiem, augstvērtīgiem mākslas un kultūras projektiem, kas veicina Ziemeļvalstu reģiona daudzveidību un ilgtspēju. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2021.gada 8.martam.

Uz Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programmas grantu var pretendēt indivīdi, grupas, organizācijas, institūcijas, uzņēmumi, kas aktīvi darbojas kultūras un mākslas jomās, ja vien projekts atbilst programmas kritērijiem un tiek rezalizēts sadarbībā ar partneriem no 3 valstīm, no kurām vismaz 2 ir Ziemeļvalstis (Dānija, Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Ālandu salas, Fēru salas, Grenlande).

Pretendentiem nav jādzīvo vai jāstrādā Ziemeļvalstu reģionā un nav jābūt Ziemeļvalstu pilsoņiem, bet projektā ir jāatspoguļo un jāizceļ Ziemeļu Dimensija, un Ziemeļvalstu sadarbība jāpopularizē gan Ziemeļvalstu reģionā, gan aiz tā robežām.

Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programmas grants, atkarībā no pieprasītās summas, var segt no 50 līdz 100% no projekta kopējām izmaksām. Jo lielāka ir pieprasītā summa, jo lielākam jābūt līdzfinansējumam. Ja pieteiktā projekta finansējums ir līdz 7000 eiro, programma sedz visus izdevumus, ja līdz EUR 40 000 eiro, jābūt vismaz 30% līdzfinansējumam, bet līdz 100 000 eiro  - vismaz 50% līdzfinansējumam. Kā līdzfinansējums var būt, piemēram, pakalpojumi, brīvprātīgais darbs.

Nākošais pieteikšanās termiņš šai programmai būs no 2021.gada 10. augusta līdz 13.septembrim.

Plašāku informāciju par Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programmu variet atrast vietnē https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/, kā arī sazinoties ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomnieci Ievu Hermansoni, ieva@norden.lv, tel. 28682639.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm