Sākot ar 2020. gada 15. janvāri Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” jau 11. gadu aicina valsts un pašvaldību sektorā strādājošos pieteikt mobilitātes projektus. Programma sniedz iespēju organizēt mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanu, tādējādi sekmējot Baltijas jūras reģiona konkurētspēju pasaulē un stiprinot sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valsts un pašvaldību iestādēm visos administratīvajos līmeņos: valsts, novada, reģionālā vai vietējā līmenī.

Gadā ir tikai viena pieteikumu kārta un to iesniegšanas termiņš. Saistībā ar sarežģīto starptautisko situāciju, ko izraisījis COVID-19, pieteikšnās termiņš Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai pārcelts uz 2020. gada 30. maiju. Programmas mājas lapā www.nb8grants.org var atrast visu nepieciešamo informāciju par programmu, kā arī reģistrēt savu pieteikumu 

2019.gadā programmas kopējais budžets sasniedza 299 971 EUR. Kopumā tika apstiprināti 54 pieteikumi no Baltijas un Ziemeļvalstīm, no tiem 50 grupu apmeklējumi, 3 tīkla projekti un 1 individuāls mācību apmeklējums, kuros iesaistījās 338 ierēdņi. No Latvijas tika saņemti 28 pieteikumi un 26 no tiem saņēma atbalstu.

Pērnajā gadā finansiālo atbalstu saņēma mobilitātes projektu pieteikumi no 10 Latvijas pašvaldībām - Ādažu, Cēsu, Ikšķiles, Jelgavas, Kuldīgas, Ķekavas, Mārupes, Rīgas, Ropažu, Salaspils un Valmieras, no 4 ministrijām - Vides aizsardzības un reģionālas attīstības, Ekonomikas, Labklājības un Iekšlietu ministrijām, no virknes tiesībsargājošo institūciju - Administratīvās apgabaltiesas, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Tiesu administrācijas, Zemgales apgabaltiesas un Tiesībsarga biroja, kā arī no Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Pārresoru koordinācijas centra, Konkurences padomes un Meža pētīšanas stacijas.

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka ir programmas kontaktpersona Latvijā un atzīst, ka interese par šo programmu ar katru gadu palielinās, bet vienmēr ir kāds, kas par šo iespēju uzzina pirmo reizi.

“Programma aptver Igauniju, Islandi, Lietuvu, Latviju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Dāniju, Olandi, Fēru salas un Grenlandi. Lai Latvijas institūcija varētu pretendēt uz mobilitātes programmas finansējumu, projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz divām Ziemeļvalstīm. Pie tam ir svarīgi, lai Ziemeļvalstu partneri arī pārstāvētu publiskās pārvaldes institūcijas. Programma sedz līdz 60 procentiem no ceļa un uzturēšanās izmaksām. Pieteikuma iesniedzējai institūcijai jānodrošina līdzfinansējums vismaz 40% apmērā”, uzsver Daina Mežecka.

“Uz mobilitātes atbalstu pretendēt var gan, lai dotos pieredzes apmaiņas vizītē uz Ziemeļvalstīm, gan arī – lai uzaicinātu savus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kolēģus uz darba semināru Latvijā. Tās varētu būt arī Ziemeļvalstu valsts vai pašvaldību speciālistu vizītes pie saviem sadarbības partneriem sadraudzības pašvaldībās vai valsts pārvaldes institūcijās”.

Programmas kontaktpersona Latvijā Daina Mežecka, e-pasts: daina@norden.lv / tel. +371 29394399. Specifisku jautājumu gadījumos lūdzam sazinieties ar programmas koordinatoru Madi Kanarbiku, e-pasts: public.administration@norden.ee / tālrunis: +372 7 423 625. Saziņas valodas angļu, zviedru vai igauņu valodas.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm