20.februārī plkst.15:00 aicinām uz semināru “Kāda ir mediju loma invaliditātes konstruēšanā Latvijā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā?”, kurā meklēsim atbildes uz jautājumiem par to, kā un ko mēs domājam, runājam un rakstām par cilvēkiem ar invaliditāti un vai uztveram šos cilvēkus kā līdzvērtīgus, ar līdzvērtīgām tiesībām uz cieņpilnu ikdienu. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām Latvijā tika ratificēta jau 2010. gada 28. janvārī, kas ļauj analīzēt to, kā mēs atpoguļojam cilvēkus ar invaliditāti medijos un kā tas iespaido un veido šo cilvēku ikdienu.

Seminārā tiks prezentēts pētijums par cilvēku ar invaliditāti atpoguļojumu medijos Latvijā laika periodā no 2010. gada 28. janvāra līdz 2019. gada 3. decembrim. Klātesošie tiks aicināti uz dikusiju par to kāda ir mediju lomu cilvēku ar invaliditāti ikdiena Latvijā, vai medijiem ir vara to ietekmēt un ko nozīmē medijos konstruēt invaliditāti, vai ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām tiek ievērota Latvijas medijos un kā medijos iespējams atspoguļot cilvēkus ar invaliditāti saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pārstāvēto cilvēktiesību modeli un ievērot tās 8. pantu. Semināra noslēgumā tiks sniegti praktiski ieteikumi, lai tuvinātos cilvēku ar invaliditāti atspoguļojumam medijos saksaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaiditāti tiesībām 8. pantu un līdz ar to vēl vairāk veicinātu šīs cilvēku grupas pilnvērtīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Semināru rīko Rīgas Stradiņa universitātes doktorante un biedrības Agape Latvija nozares "Spēju kustība" vadītāja Baiba Baikovska un to atbalsta Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons”, LR Tiesībsarga Birojs, ASV vēstniecība Latvijā un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

 Plašāku informācija par semināru: Baiba Baikovska, tel. 29341872.

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm