2021.gada janvārī mobilitātes programma "Kultūra" ir izziņojusi visus šī gada pieteikšanās termiņus un atvērusi pieteikšanos visos 3 programmas moduļos. Radošajiem braucieniem pieteikumus var iesūtīt no 11.janvāra līdz 8.februārim, pieteikumus mākslinieku rezidenču centru atbalstam - no 11.janvāra līdz 11.februārim, bet sadarbības tīklu veidošanas projektus - no 25.janvāra līdz 26.februārim

Radošajiem braucieniem šogad varēs pieteikties vēl 2 reizes - martā un septembrī. Jaunums ir tas, ka radošā brauciena ilgums šogad pagarināts līdz 2 nedēļām un brauciena ietvaros varēs apmeklēt vairākas vietas. Ja pieteikumu iesniedz persona ar īpašām vajadzībām, atbalstu var saņemt arī pavadošā asistenta izdevumu segšanai. Savukārt sadarbības tīklu veidošanai mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros šogad varēs pieteikties arī augustā, bet rezidenču centru atbalstam pietiekumu iesniegšana paredzēta tikai janvārī.

Atskatoties uz 2020.gadu, Latvijas radošo profesiju pārstāvji, mākslas un kultūras organizācijas no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ir saņēmušas finansējumu 107 605 eiro apmērā.

Latvijas radošo profesiju pārstāvji, mākslas un kultūras organizācijas 2020.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes «Kultūra» ietvaros saņēmuši būtisku atbalstu. Mobilitātes programmas modulī, kas atbalsta rezidenču centrus, 12 190 eiro lielu atbalstu saņēmusi teātra grupas UNITED INTIMACY biedrība TARBA. Īstermiņa sadarbības tīklu programmā atbalstu saņēmuši 4 pieteicēji: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, biedrība “CultureLab” un biedrība “Artillery 35”. Mobilitātes stipendijas radošiem braucieniem saņēmuši Eva Vēvere, Kristīne Madjare, Viktorija Eksta, Evita Goze, Sandra Strēle, Mārtiņš Roķis, Dzintra Erliha, Indra Purs, Elvīra Bloma, Ieva Džindža un Romāns Korovins.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi ar mērķi izveidot pamatu inovatīvai un dinamiskai mākslas un kultūras dzīvei Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm