Ziemeļu Ministru padome un ES Komisija 2005.gada nogalē parakstīja līgumu, lai īstenotu projektu, kas atbalstīs Eiropas Humanitāro universitāti (European Humanities University) Baltkrievijā, tādejādi radot iespēju 350 Baltkrievijas studentiem studēt Lietuvā demokrātijas un cilvēktiesību jautājumus. Eiropas Humanitārās universitātes filiāli  kā pēdējo neatkarīgo universitāti Baltkrievijas varas institūcijas slēdza 2004.gada jūlijā. Šobrīd EHU filiāle atradīsies Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.

Ziemeļu Ministru padomes Ģenerālsekretārs Pērs Unkels norāda, ka universitātes atbalstīšana vienlaicīgi nozīmē atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām Baltkrievijā. Atbalsts EHU ir arī daļa no plašākas Ziemeļvalstu vēlmes sadarboties ar Baltkrieviju. Cits piemērs ir pārrobežu reģionālais projekts „Baltijas Eiro-reģionu sadarbības tīkls”, kurā arī ir iesaistīti Baltkrievijas pierobežu rajoni. Abi projekti ir veidojušies ciešas Eiropas Savienības un Ziemeļu Ministru padomes sadarbības rezultātā. 

Jaunais finansējums Eiropas Humanitārai universitātei nodrošinās iespēju 350 studentiem no Baltkrievijas studēt virkni priekšmetu un iegūt Eiropā atzītu kvalifikāciju. ES Komisijas finansējums tiek sniegts no programmas „Eiropas iniciatīva demokrātijai un cilvēktiesībām”. Šis Baltkrievijas universitātes projekts ilgs trīs gadus, un tā kopējais budžets ir 20 miljoni dāņu kronu, kas ir aptuveni 1.880.000,00 LVL. Bez Eiropas Savienības un Ziemeļu Ministru padomes, arī Somija un Zviedrija ir sniegušas savu ieguldījumu projektā. Projekts - Baltkrievijas augstākā izglītība demokrātijai un cilvēktiesībām – tiks īstenots sadarbībā ar Eiropas Humanitāro universitāti.

Projekta laikā izvēlētas bakalaura un maģistra studiju programmas, kas orientētas uz zināšanu nodošanu, kas nepieciešamas demokrātisku institūciju, pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību attīstībai Baltkrievijā.

Studenti no Baltkrievijas varēs Viļņā studēt šādās programmās:

Bakalaura programmas:

*Politikas zinātne.

*Eiropas Studijas

*Žurnālistika

*Sociālā un politikas filozofija

*Baltkrievijas kultūras mantojums un nacionālās identitātes veidošana

*Starptautiskās tiesībaS

Maģistra programmas:

*Eiropas studijas

*Starptautiskās un Eiropas tiesības

*Dzimumu līdztiesība, kultūra un sabiedrība

*NVO menedžments

*Sociālā teorija un politikas filozofija

Triju gadu laikā studijas būs pieejamas 350 Baltkrievijas studentiem. 2005/2006. mācību gadā bakalaura studijās tiks uzņemti 170 studenti, bet maģistra studijās – 90 studenti, savukārt 2006/2007 mācību gadā – 90 maģistra studiju studenti.

Eiropas Humanitārā universitāte
http://www.ehu-international.org/index_eng.html  
   
Eiropas iniciatīva demokrātijai un cilvēktiesībām
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm  

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm