Cienījamie apmeklētāji!

Vēlot gaišus un priekpilnus Ziemassvētkus un Jauno gadu, informējam par Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā darba laikiem gadu mijā. Esam slēgti no 24. decembra līdz 2. janvārim. 

Priecīgus Ziemassvēkus un laimīgu Jauno 2020.gadu!

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm