Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija jūlija sākumā parakstīja saprašanās memorandu par dalību NordForsk kopīgajā pētniecības un inovāciju programmā “Publiskā sektora digitalizācija”, kas ļaus Latvijas partneriem pretendēt uz 400 000 EUR pētniecības projektu finansējumu 2019.-2023. gada periodā starptautiskas sadarbības projektu īstenošanai.

Programmas “Publiskā sektora digitalizācija” galvenais mērķis ir apvienot un integrēt zināšanās balstītus digitālus jauninājumus, pētot arī to ietekmi uz sabiedrību un gala lietotājiem un faktorus, kas sekmē publiskā sektora digitālo transformāciju: jaunās tehnoloģijas un jaunās organizatoriskās prakses, kā arī jaunus reglamentējošus noteikumus un pārvaldības mehānismus.

Latvijas partneriem programmas “Publiskā sektora digitalizācija” finansējums paredzēts organizācijām, kas iekļautas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam. Konsorcijam, kas iesniedz projektu konkursa pieteikumus, nepieciešami vismaz divi partneri no NordForsk finansētājvalstīm. Projektu konkurss tiks izsludināts 2019. gada rudenī. 

Konkursa pieteikumu atlasi organizēs NordForsk, un pieteikties aicināti pētnieki no Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Lielbritānijas, Igaunijas un Latvijas.

Saprašanās memorands par dalību NordForsk kopīgajā pētniecības un inovāciju programmā “Publiskā sektora digitalizācija”

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm