Baltijas jūras reģiona NVO programma pastāv kopš 2006. gada, un starptautiskās sadarbības projektu finansējumam katru gadu tiek aicināti pieteikties NVO. Programmas prioritārās jomas ir sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe, bērni un jaunieši, izglītība, kultūra, dzimumu līdztiesība, vide, pilsoniskā sabiedrība, demokrātija un cilvēktiesības. Programmas galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas NVO, lai uzsvērtu NVO lomu tīklu veidošanā un pārrobežu sadarbībā Baltijas jūras reģionā.

Ziemeļvalstu Ministru padomes ģenerālsekretāre Paula Lehtomeki saka: “Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsts NVO sadarbībai visā Baltijas jūras reģionā palīdz savstarpēji palielināt izpratni par sabiedrībā notiekošajām debatēm un kopīgajiem izaicinājumiem mūsu valstīs, tā sniedz iedvesmu reģiona turpmākajai attīstībai.”

Ziemeļvalstu Ministru padome 2020. gadā Baltijas jūras reģionā un Krievijas ziemeļrietumos kopumā finansē 22 sadarbības projektus ar kopējo finansējumu 1,3 miljoni EUR (10 miljoni DKK).

Kopumā iesniegto projektu īstenošanai finansējumu saņēma četras (4) Latvijas NVO. Vienā (1) no projektiem Latvijas NVO būs sadarbības partneris.

Vides izglītības fonda projekts “Ekoskolu programmas ilgtspējīga Baltijas jūras reģiona jauniešu un skolotāju tīklu stiprināšana” veicinās pieredzes apmaiņu un sadarbību starp Baltijas jūras reģiona NVO, kas darbojas ilgtspējīgas attīstības izglītošanas jomā, izpētot vides tēmas un izstrādājot metodoloģiju jauniešu izglītošanai. Projekta sadarbības partneri būs Somijā, Krievijā un Igaunijā.

Biedrības EAPN-LV (Latvijas Pretnabadzības tīkls) projekts “NVO tīkla stiprināšana - sociālās drošības rīks” padziļinās izpratni par pilsoniskās sabiedrības lomu un stiprinās Baltijas jūras reģiona NVO tīklu. Ar projekta aktivitātēm iecerēts veicināt sociālo drošību, piemērojot Eiropas sociālo tiesību un citu sociālo tiesību instrumentu pamatprincipus ar partneriem Dānijā, Baltkrievijā un Igaunijā.

“Sabiedrības Līdzdalības fonds" (ManaBalss.lv) realizēs projektu “Atklātie dati pilsoniskai līdzdalībai (ODCP)”, lai nodrošinātu pieredzes un prakses apmaiņu starp Zviedrijas, Latvijas un Baltkrievijas NVO par atvērto datu pieejamību un izmantošanu pilsoniskās sabiedrības līdzdalībā, lai padarītu pilsonisko sabiedrību informētāku un efektīvāku.

Baltijas Mediju izcilības centrs ar projektu “Mediju pratības kampaņa Baltijā un Baltkrievijā” koncentrēsies uz zviedru izstādes “Ceļojošās demokrātijas laboratorija / fakti pret viltojumiem” tulkošanu un adaptēšanu latviešu, igauņu, lietuviešu un baltkrievu valodās. Izstāde ceļos uz skolām un izglītības iestādēm, bibliotēkām un publiskām vietām projektā iesaistītajās valstīs. Šajā projektā sadarbības partneri būs Ziemeļvalstu žurnālistu centrs Dānijā, Cilvēktiesību akadēmija Norvēģijā, Prese klubs Baltkrievijā un Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm