Latvijas Pilsoniskās alianse 10.novembrī plkst. 14.00 – 16.30, tiešsaistē organizēs diskusiju “Cik atvērta ir sabiedrība dažādām atbalsta formām, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību”, ar mērķi kopīgi meklēt ilgtspējīgus risinājumus, kā mudināt sabiedrību iesaistīties pilsoniskās sabiedrības iniciatīvās un kā motivēt individuālos un korporatīvos ziedotājus (brīvprātīgais darbs, pakalpojumu, preču un finanšu ziedojumi) atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Šī gada jūlijā un augustā Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar projekta partneriem no Igaunijas “Network of Estonian Nonprofit Organizations” un Zviedrijas “Giva Sverige” veica aptauju, kurā izzināja nevalstiskā sektora, biznesa sektora un sabiedrības pārstāvju viedokļus par atbalsta veidiem pilsoniskajai sabiedrībai, un kas ietekmē to izvēles atbalstīt vai neatbalstīt, tai skaitā, kā atbalstu ietekmē Covid19 krīze.

10.novembra pasākumā tiks prezentēti secinājumi no veiktās aptaujas, labie piemēri un pilsoniskās sabiedrības izaicinājumi, kā arī diskutēts par risinājumiem valstiskā un Baltijas jūras reģiona līmenī.

Nesen publicētais ziņojums - Pilsoniskās sabiedrības ilgstpējas indekss 2019, secināts, ka pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas rādītāji pakalpojumu sniegšanas jomā ir uzlabojušies, savukārt tiesiskās vides, sektora infrastruktūras un publiskā tēla jomās vērtējums ir nedaudz krities. Tāpat finanšu jautājumos pilsoniskā sabiedrība sastapusies ar izaicinājumiem, ko ietekmējis straujais ziedojumu apjomu kritums pēc nodokļu politikas reformas 2017.gadā.

Ja arī Jums šie jautājumi ir nozīmīgi un vēlaties palīdzēt rast risinājumus pilsoniskās sabiedrības atbalstam, aicinām līdz 9. novembrim pieteikties diskusijai šeit: https://ej.uz/pilsoniskasabiedriba.

Diskusija notiks latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā.

Diskusiju organizē biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” projekta *“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region” ietvaros. Diskusija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm