12. novembrī notiek Eiropas Savienības (ES)–Austrumu partnerības vietējo līderu forums “Solidaritāte un sadarbība: kā būt stiprākiem kopā nākamajos gados?”. To rīko Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar Eiropas Komisiju, LR Ārlietu ministriju, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Rīgas pilsētas domi. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, pasākums notiks attālinātā formā, izmantojot Zoom platformu.

ES–Austrumu partnerības vietējo līderu forums notiks jau otro gadu pēc kārtas. 2020. gads ir izšķirīgs laiks, lai pašvaldības informētu par savām interesēm Austrumu partnerības jomā pēc Eiropas Komisijas publicētā kopīgā paziņojuma “Austrumu partnerības politika pēc 2020. gada”.

Pasākuma ievadā plānota diskusija par Austrumu partnerības politiku, kam sekos divas paneļdiskusijas – par vietējo pašvaldību ieguldījumu Eiropas Zaļā kursa veicināšanā un par Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu publiskās pārvaldes reformu kontekstā. Foruma otrā daļa būs veltīta jauniešu lomai politikas veidošanā un pilsoniskajā līdzdalībā digitālajā laikmetā.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm