Korona vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai ir nepieciešami jauni un novatoriski digitālie risinājumi, tāpēc Ziemeļvalstu Ministru padome sadarbībā ar GovTech riska kompāniju PUBLIC ir izveidojusi un prezentējusi jaunu digitālo platformu https://nordicbaltic.tech/, kur Ziemeļvalstu un Baltijas valstu institūcijas un digitālie uzņēmēji, tiek aicināti prezentēt savas tehnoloģiskās iniciatīvas un meklēt partnerus, lai realizētu jaunos risinājumus.

Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona bezmaksas digitālajā platformā ir iecerēts apkopot novatoriskus digitālos risinājumus, koncentrējoties uz zināšanu apmaiņu un novatoru sadarbību publiskā un privātā sektora starpā. Informācija tiks regulāri atjaunināta un sniegs pārskatu par starpnozaru iniciatīvām, reģionālajām partnerībām un iespējamiem risinājumiem pētniecībā, tādejādi atvieglojot ieinteresēto pušu iesaistīšanos.

Daudzas nozares un sabiedrības daļas ir saskārušās ar neskaitāmām jaunām problēmām:  Covid-19 ir radījis spriedzi veselības un aprūpes sistēmai; senioriem un cilvēkiem, kuri ir riska grupās, ir lūgts izolēties savās dzīves vietās, kas savukārt apgrūtina saglabāt stabīlu emocionālo pašsajūtu un garīgo veselību; visā Ziemeļvalstu u Baltijas valstu reģionā ir slēgtas skolas un universitātes, mācības pārceļot tiešsaistē; liela daļa darbaspēka ikdienā strādā no mājām, meklējot jaunus sadarbības un komunikācijas veidus; uzņēmumiem jāatrod jauni veidi, kā veikt uzņēmējdarbību un gūt ienākumus, bet daudzi ir zaudējuši darbu un nonākuši nedrošā un neaizsargātā situācijā.

Digitālās iniciatīvas ir ļoti efektīvi instrumenti, lai rastu risinājumus minētajām problēmām visā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, tādejādi satuvinot reģionu, veicinot ciešākas partnerattiecības un mijiedarbību starp publisko un privāto sektoru nacionālā un starpvalstu līmenī.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm