Kopš 1990.gadu sākuma starp Ziemeļu Ministru padomi un trīs Baltijas valstīm ir ievērojami paplašinājusies sadarbība. Vadlīnijas ir izstrādātas, ņemot vērā jauno politisko situāciju, kas ir izveidojusies līdz ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iestāšanos Eiropas Savienībā.  

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība tās pirmsākumos bija vērsta uz Ziemeļvalstu palīdzības sniegšanu Baltijas valstīm dažādās jomās. Nākamā posmā Baltijas valstis tika iesaistītas arī sadarbības programmas, kas beidzas 2005./2006. gadā, izstrādē. Pašreizējās vadlīnijas atspoguļo jaunu sadarbības posmu, kas balstās uz vienlīdzīgām partnerattiecībām starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm (NB8).  2005.gads Ziemeļu Ministru padomei ir pārejas gads, kura laikā sadarbības programmas ietvaros uzsāktie projekti tiks pabeigti. Jaunās vadlīnijas tiks pilnībā ieviestas sākot ar 2006.gadu.

Jauno vadlīniju mērķis ir noskaidrot jomas, kurās Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm ir kopējas intereses sadarbībai. Vadlīnijas tiks papildinātas laika gaitā, ņemot vērā Baltijas valstu un Ziemeļvalstu vajadzības.

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm