Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts policiju, Ziemeļvalstu Ministru Padomi, Somijas vēstniecību, Nīderlandes Karalistes vēstniecību un Resursu centru sievietēm „Marta” 24. novembrī organizē starptautisku konferenci Efektīvi - pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē”. Konferences mērķis ir ar praktiskiem piemēriem no Latvijas un citām valstīm vardarbības ģimenē gadījumu risināšanā un preventīvajā darbā identificēt pozitīvās un ne tik veiksmīgās prakses un pieredzes, lai pilnveidotu pakalpojumu nodrošināšanu, stiprinātu starpinstitucionālu sadarbību un iesaistīto speciālistu kapacitāti. Eksperti no Igaunijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Nīderlandes un Latvijas dalīsies pieredzē par tiesiskās aizsardzības līdzekļu praktisko piemērošanu, atbalstu un palīdzību vardarbības upuriem un vardarbības veicējiem, starpinstitucionālu sadarbību, kā arī preventīvo darbu, kas ir būtisks, lai novērstu vardarbību.

 

 

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm