2019.gada 1.janvārī prezidentūru Ziemeļvalstu Ministru padomē rotācijas kārtībā no Zviedrijas pārņem Islande. Prezidentūras programmas nosaukums “Kopīgais ceļš” aizgūts no vairāk kā 1000 gadus senās vikingu sāgas Hávamál. Kopīgais ceļš, kas mērots ar patiesu draugu, vienmēr ir viegli staigājams.

Jaunieši, ilgtspējīgs tūrisms un okeāna lietas ir uzmanības lokā Islandes prezidentūras programmā. Arī tādas Ziemeļvalstu prioritātes kā dzimumu līdztiesības, digitalizācija un ilgtspējīga attīstība ir iekļautas prezidentūras projektos kopā ar ANO globālajiem mērķiem.

Prezidentūras nosaukumā iezīmējas Ziemeļvalstu draudzība, jo tā izpaužas kā mobilitāte un cieša savstarpēja sadarbība. Ziemeļvalstu sadarbībai ir arī kopīgi ceļi uz pārējo pasauli, sniedzot būtisku ieguldījumu starptautiskajā sadarbībā miera, drošības un vides aizsardzības jomās. Un nenoliedzami, visi nākotnes ceļi iet cauri digitālajai pasaulei.

Ziemeļvalstīs ir dziļi iesakņojusies demokrātijas un tiesiskuma principu ievērošana. Islandes prezidentūra skaidri norāda uz to, ka Ziemeļvalstu sadarbības apņemas arī turpmāk būt miermīlīgas un daudzveidīgas sabiedrības. Tādas labklājības sabiedrības, kur plaukst kultūra un izglītība, un ikvienam ir tiesības baudīt dzīves iespējas, kur inovācijas iet roku rokā ar dabas, nodarbinātības un vitālās ekonomikas interesēm.

Ziemeļvalstu sadarbība parādījusi to, ka labāk būvēt tiltus nekā mūrus. Sadarbība, draudzība un cieņa nav vecmodīgas. Šīs ziemeļvalstu pamatvērtības vienmēr ir priekšplānā.

Kopīgais ceļš: Islandes prezidentūras programma Ziemeļvalstu Ministru padomē 2019.gadā (angļu valodā)

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm