NordForsk programmai «Publiskā sektora digitalizācija» tika iesniegti 79 projektu pieteikumi, bet finansējumu 7,4 miljonu apmērā saņēmuši seši pētniecības projekti. Kopā ar Ziemeļvalstīm projektos iesaistījušās arī partnerorganizācijas no Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas. Ar atbalstītajiem projektiem var iepazīties šeit.

Vienā no atbalstītajiem projektiem - “Paredzamās politikas kritiskā izpratne”, kuru vada Kopenhāgenas Universitāte, iesaistīti arī partneri no Latvijas - Latvijas Universitāte un nodibinājums “Baltic Studies Centre”. Šī projekta mērķis ir izpētīt, kā institucionālās un sociālās vērtības, digitālā pieejamība un organizācijas politika tiek virzīta un iestrādāta uz datiem balstītos policijas jauninājumos, kā arī kā to praktizē un ievieš policisti un digitālās policijas infrastruktūras izstrādātāji Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Lielbritānijā.

Programmas «Publiskā sektora digitalizācija» mērķis ir apvienot un integrēt zināšanās balstītus digitālus jauninājumus, pētot to ietekmi uz sabiedrību un gala lietotājiem, kā arī faktorus, kas sekmē publiskā sektora digitālo transformāciju: jaunās tehnoloģijas un jaunās organizatoriskās prakses, jaunus reglamentējošus noteikumus un pārvaldības mehānismus.

Informācija par programmu

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm