Seminārs par finansiālo atbalstu, ko sniedz dažādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas, notiks Liepājā, 8.decembrī plkst.09:30 Liepājas Universitātē, Lielā iela 14, 227. auditorijā. Seminārā varēs uzzināt informāciju par 4 dažādām mobilitātes programmām. Semināram lūdzam reģistrēties http://ej.uz/Liepajaseminars

Programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Programma “Valsts administrācija” atbalsta ierēdņu un amatpersonu pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmu mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana.

Programma “Nordplus” sniedz iespēju īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Semināru organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Liepājas Universitāti. Vairāk par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām var uzzināt www.norden.lv. Par programmu Nordplus – http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/nordplus_jaunumi/

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm