Sākot ar 2021. gada 15. janvāri Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” aicina valsts un pašvaldību sektorā strādājošos pieteikt mobilitātes projektus. Programma sniedz iespēju organizēt mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanu, tādējādi sekmējot Baltijas jūras reģiona konkurētspēju pasaulē un stiprinot sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valsts un pašvaldību iestādēm visos administratīvajos līmeņos: valsts, novada, reģionālā vai vietējā līmenī. Tuvākajā nākotnē iecerētās sadarbības aktivitātes var plānot kā tiešsaistes tikšanās - līdz brīdim, kad atjaunosies iespējas ar Ziemeļvalstu kolēģiem satikties klātienē.

Gadā ir tikai viena pieteikumu kārta un to iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 30. marts. Programmas mājas lapā www.nb8grants.org var atrast visu nepieciešamo informāciju par programmu, kā arī reģistrēt savu pieteikumu.

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece un programmas kontaktpersona Latvijā Daina Mežecka uzsver: “Šī mobilitātes programma aptver Igauniju, Islandi, Lietuvu, Latviju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Dāniju, Olandi, Fēru salas un Grenlandi. Lai Latvijas institūcija varētu pretendēt uz mobilitātes programmas finansējumu, projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz divām Ziemeļvalstīm. Pie tam ir svarīgi, lai Ziemeļvalstu partneri arī pārstāvētu publiskās pārvaldes institūcijas. Programma sedz līdz 60 procentiem no ceļa un uzturēšanās izmaksām. Pieteikuma iesniedzējai institūcijai jānodrošina līdzfinansējums vismaz 40% apmērā. Uz mobilitātes atbalstu pretendēt var gan, lai dotos pieredzes apmaiņas vizītē uz Ziemeļvalstīm, gan arī – lai uzaicinātu savus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kolēģus uz darba semināru Latvijā. Tās varētu būt arī Ziemeļvalstu valsts vai pašvaldību speciālistu vizītes pie saviem sadarbības partneriem sadraudzības pašvaldībās vai valsts pārvaldes institūcijās”.

2020.gadā no Latvijas tika saņemti 12 pieteikumi. Mobilitātes granta saņēmēju sarakstā ir 4 Latvijas pašvaldības – Ādažu, Skrundas, Rīgas un Saldus. Tāpat atbalstu pieredzes apmaiņas braucieniem saņema virkne valsts institūciju – Dabas aizsardzības pārvalde, Mežu pētīšanas stacija, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Administratīvā apgabaltiesa, Tiesu administrācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Latvijas Pašvaldību savienība.

Specifisku jautājumu gadījumos lūdzam sazinieties ar programmas koordinatoru Madi Kanarbiku, e-pasts: public.administration@norden.ee / tālrunis: +372 7 423 625. Saziņas valodas angļu, zviedru vai igauņu valodas. Programmas kontaktpersona Latvijā Daina Mežecka, e-pasts: daina@norden.lv / tel. +371 29394399.                       

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm