Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības sadarbības programmas Nordplus 2020. gada projektu konkurā Latvijas organizācijas iesniegušas 86 projektu pieteikumus visās piecās Nordplus apakšprogrammās. No tiem apstiprināti 54 projekti ar kopējo finansējumu 1 140 027 eiro. Projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. Salīdzinot ar 2019. gadu, kad tika apstiprināti 33 Latvijas iesniedzēju projekti, atbalstīto projektu skaits pieaudzis gandrīz par 40%, savukārt Nordplus programmas piešķirtais finansējums – par 530 860 eiro.

Jauniešu apakšprogrammā vislielākais atbalstīto projektu skaits ir tieši no Latvijas – 26,6% no visiem 2020. gadā atbalstītajiem Nordplus jauniešu apakšprogrammas projektiem. No 36 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 28 projektus ar kopējo finansējumu 581 133 eiro, kam seko Dānijas (19 projekti) un Lietuvas (17) iesniedzēju koordinētie projekti.

Pieaugušo izglītības apakšprogrammā no 24 iesniegtajiem projektu pieteikumiem no Latvijas ir apstiprināti 8 projekti ar kopējo programmas finansējumu 171 575 eiro. Atbalstīto pieaugušo izglītības projektu skaita ziņā Latvija ir otrajā vietā aiz Lietuvas (11) iesniedzēju koordinētajiem projektiem.

Augstākās izglītības apakšprogrammā atbalstu saņēma 13 Latvijas projektu pieteikumi no 18 iesniegtajiem ar kopējo finansējumu 252 234 eiro apmērā.

Horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo izglītības apakšprogrammām, šogad Latvijas projektu pieteicēji uzsāks 3 projektus no 6 iesniegtajiem par kopējo finansējumu 114 100 eiro. Savukārt Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā šogad saņemti 2 pieteikumi no Latvijas, no kuriem 1 ieguvis programmas finansējumu 20 985 eiro apmērā.

Kopumā 2020. gadā Nordplus programmas komiteja apstiprināja 362 projektu pieteikumus no 8 valstīm ar kopējo finansējumu vairāk nekā 10 milj. eiro. Informācija par visu programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2020. gada Nordplus konkursā ir pieejama Nordplus oficiālajā mājaslapā, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas sadaļā Nordplus - konkursu rezultāti. Ar iepriekšējo gadu veiksmīgi īstenotajiem Nordplus projektu pieredzes stāstiem katrā apakšprogrammā var iepazīties šeit.

Nākamo Nordplus programmas projektu konkursu plāno izsludināt 2020. gada 1. novembrī ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 1. februārim. Ikgadējā Nordplus projektu konkursā projektus var iesniegt izglītības iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai Ziemeļvalstīm.

Paredzams, ka no 2020. gada 1. septembra līdz 1. oktobrim būs iespēja iesniegt projektu pieteikumus sagatavošanas vizītēm Jauniešu, Pieaugušo un Valodu apakšprogrammās. VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā. 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm