Iedvesmojoties no Ziemeļvalstu Ministru padomes ziņojuma par "Uzticēšanās - Ziemeļvalstu zelts", Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā ir īstenojis pasākumu ciklu par sociālo uzticēšanos un tāsnozīmi sabierībā. Par šo tēmu ir tikuši aicināti izteikties un dikutēt vairāki Ziemeļvalstu un Latvijas eksperti: sākot ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu paneldiskusiju deokrātijas festivālā LAMPA 2018. gadā un beidzot ar Valsts kancelejas organizētu semināru  2020. gada janvārī "Vērtības valsts pārvaldē". Lai apkopotu projektā gūto pieredzi un apspriestu turpmākos darbības virzienus, 2020.gada 26.februāri tika rīkots noslēguma seminārs, ar projektā iesaistīto partneru un citu ar uzticēšanās tēmu saistīto organizāciju piedalīšanos.  

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ēriksons iepazīstināja ar īsu projekta aktivitāšu kopsavilkumu. Asociētā profesore un Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore Inta Mieriņa uzstājās ar ziņojumu "Kam mēs uzticamies un kādēļ? Postpadomju telpas analīze". Ulfs Andreasons, ZMP sekretariāta analītiķis un ziņojuma “Uzticēšanās – Ziemeļu zelts” autors sniedza jaunāko informāciju par to, kas mainījies Ziemeļvalstu uzticēšanās diskursā kopš ziņojuma publicēšanas. Pārresoru koordinācijas centra konsultante Māra Sīmane uzstājās ar prezentāciju Sociālā uzticēšanās kontekstā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam”.
Pēc prezentācijām dalībnieki diskutēja par turpmāko uzticēšanās temata virzību.

Foto galerija

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm