Ziemeļvalstu Ministru padome ir atvērusi pieteikšanos NVO programmai Baltijas jūras reģionam. Programmas mērķis ir rosināt jaunas ilglaicīgas iniciatīvas, stiprināt sadarbības tīklus, daloties pieredzē par labāko praksi, kā arī veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām, lai uzsvērtu NVO lomu pārrobežu sadarbībā Baltijas jūras reģionā. Programmas ietvaros NVO tiek aicinātas pieteikties finansējumam starptautiskas sadarbības projektiem. Programma pastāv kopš 2006. gada.

NVO programmai ir atvēlēti 3,8 miljoni DKK, lai finansētu projektus visā Baltijas jūras reģionā, ieskaitot Ziemeļvalstis, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Krieviju, Poliju un Baltkrieviju. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 27. aprīlis.

Informācija par programmu

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm