Ziemeļvalstu Ministru padome konkursa kārtībā ir apstiprinājusi 29 piešķīrumus par kopējo summu 227 000 eiro, lai atbalstītu sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu un atspoguļošanu mazākumtautību valodās Baltijas valstīs. Finansējuma mērķis ir paaugstināt plašsaziņas līdzekļu radīto produktu kvalitāti mazākumtautību valodās, atvieglojot sadarbību starp redakcijām un žurnālistiem.

Finansējums tika piešķirts balstoties uz iesniegtajiem pietiekumiem un to saņems kvalitatīva un neatkarīga mediju satura veidotāji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šīs programmas mērķis ir atbalstīt nacionālo minoritāšu integrāciju vietējā sabiedrībā un dot iespēju visiem pilsoņiem aktīvi iesaistīties politisku lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajās debatēs.

Grantu programmas izsludinātajā konkursā kopumā tika saņemti 83 pieteikumi – 35 no Latvijas, 33 no Lietuvas un 15 no Igaunijas, no kuriem piešķīrumus saņems 11 projekti no Latvijas, 10 projekti no Lietuvas un 8 - no Igaunijas. 

Latvijā atbalstītie projekti pārstāv labi zināmus un populārus mediju kanālus un tie ir ziņu portāli TVNET.lv, DELFI.lv un CHAYKA.lv, Latvijas Radio 4, "Vides Filmu Studija", Nacionālā informācijas aģentūra „LETA“, interneta žurnāls „Satori“, laikraksts „Kurzemes Vārds“, žurnāls „Rīgas Laiks“, "R Media" un AS „Cits medijs“ (nedēļraksts „IR“).

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvija direktors Stefans Ēriksons uzsver: „Mūsu sabiedrības Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, kā arī pārējā pasaulē, šobrīd piedzīvo sarežģītu laiku, un protams, tas skāris arī plašsaziņas līdzekļu vidi. Mediju vide, tostarp reklāmas tirgus un plašsaziņas līdzekļu patērētāju ieradumu pārveidošana, zināmā mērā krīzi piedzīvoja jau pirms COVID-19. Taču dažas no šīm problēmām ir īpaši saasinātas pašreizējās krīzes dēļ. Paradokss tomēr ir tāds, ka vairumā valstu dramatiski pieaug pieprasījums pēc neatkarīga, uzticama un kvalitatīva mediju satura. Es ceru, ka tas ļaus pilsoņiem un valdībām apzināties plašsaziņas līdzekļu lomu un nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, kā arī saprast, ka kvalitatīvi mediju produkti nav bezmaksas. Šī programma noteikti neatrisinās visas problēmas, ar kurām šodien sastopas plašsaziņas līdzekļi Latvijā un citviet, galvenokārt tas ir mēģinājums atbalstīt kvalitatīva mediju satura veidošanu krievu valodā tai iedzīvotāju daļai, kura priekšroku dod plašsaziņas līdzekļu patērēšanai krievu valodā. Šobrīd ir īpaši svarīgi, lai visās sabiedrības daļās būtu pieejama uzticama informācija.”

Līdzšinējais Ziemeļvalstu Ministru padomes sniegtais atbalsts Baltijas valstu plašsaziņas līdzekļiem ir bijis trīs paralēlās jomās - žurnālistu tālākapmācībā, bērnu un jauniešu medijpratībā un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu darbības atbalstīšanā. Papildus tam, kopš 2015.gada, Ziemeļvalstu Ministru padome ir atbalstījusi satura veidošanu Igaunijas sabiedriskās televīzijas kanālā ETV+, kas pārraida krievu valodā. Vairāk informācijas par programmu: www.nordicmediagrants.org    

Atbalstīto projektu saraksts

Informācija krievu valodā

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm