Šogad savus sadarbības partnerus iepriecinājām ar Ziemassvētku svecēm, kuras darinājuši jaunieši no biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” – nevalstiskas organizācijas, kas pārstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses un vajadzības, popularizē neatkarīgas dzīves pamatprincipus un veicina sabiedrības veselīgu attīstību. Atbalstot viņu darbošanos, mēs vēlamies veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumu ikvienam sabiedrības loceklim Latvijā. 

Novēlam visiem gaišus Ziemassvētkus un darbīgu Jauno 2018.gadu!

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm