Seminārs tiek organizēts trīs daļās: pirmā veltīta atsevišķiem labās prakses piemēriem Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Lielbritānijā, otrā un trešā – Latvijas situācijai, iepazīstinot ar šogad veiktās aptaujas “Videi draudzīgu, ilgtspējīgu prakšu īstenošana muzeju nozarē” rezultātiem, piedāvājot darba ikdienā viegli ieviešamus “zaļos” risinājumus un diskutējot par to, kā muzejiem kopumā savas darbības īstenošanā reducēt negatīvo iespaidu uz vidi. 

Semināru organizē Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa sadarbībā ar domnīcu Creative Museum un atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariāts (NDPC), Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.