Gatavojotoies Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļai, kas šogad norisinājās no 24. līdz 31. oktobrim, Gēteborgā, 24. un 25. septembrī notika Pasaules medijpratības un informācijpratības konference "MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered” un tā bija veltīta pētniecības aktualitātēm un iniciatīvām, kuras tiek īstenotas dažādās pasaules valstīs medijpratības un informācijpratības nozīmes veicināšanā, uzsverot šo kompetenču lomu katra cilvēka dzīvē.

Viens no konferences saistītajiem pasākumiem bija UNESCO, Baltijas valstu un Ziemeļvalstu kopīgi rīkotā diskusija par jauniešu lomu medijpratības veicināšanā sabiedrībā „Empowering Youth as Agents of Media and Information Literacy: the Role of Informal Education”. Diskusijā piedalījās jaunatnes organizāciju pārstāvji, medijpratības un informācijpratības pētnieki, kā arī mediju eksperti. Pasākumā tika diskutēts par jauniešu lomu medijpratības veicināšanā un diskusijas ietvaros tika aplūkoti arī labās prakses piemēri. Savā pieredzē dalījās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studentes – jauniešu kustības “Medijpratējs” iniciatores. 

“Esam sākuši runāt par medijpratības iekļaušanu formālās izglītības saturā, tomēr šis process ir lēns un mācību satura pārsātinātība ierobežo iegūstamo zināšanu un prasmju dziļumu. Veids, kā risināt šo izaicinājumu, ir neformālā izglītība, un īpašs potenciāls ir “jaunieši – jauniešiem” pieejai. Būdami prasmīgāki digitālo tehnoloģiju lietotāji jaunieši var kļūt par medijpratības veicinātājiem, kuriem ir potenciāls savas prasmes nodot gan saviem vienaudžiem, gan jaunākām un vecākām paaudzēm,” uzsvera viena no diskusijas dalībniecēm Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras vadītāja Guna Spurava.

Saistīto pasākumu organizēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un NORDICOM.

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm