Starptautiska konference par vienlīdzīgām vīriešu tiesībām un iespējām mūsdienu sabiedrībā notiks 22.oktobrī, Rīgā, H2O 6 kvartālā (Durbes ielā 4).

Labklājības ministrija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi aicina uzņēmējus, personālvadības speciālistus, valsts un pašvaldību institūciju speciālistus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un dažādu nozaru ekspertus uz neformālu diskusiju par vīriešu lomu ģimenē un sabiedrībā, meklējot atbildes uz būtiskiem jautājumiem: Ko sabiedrība sagaida no vīrieša? Kas ietekmē sabiedrības priekšstatu veidošanos par vīrieša lomu? Vai vīriešiem un sievietēm ir līdzvērtīgas iespējas iesaistīties ģimenes rūpēs un veidot karjeru? Ko mēs – valsts, pašvaldības, darba devēji un sabiedrība – darām, lai mazinātu stereotipus un mainītu izpratni par to, ko var, prot un drīkst darīt vīrietis un sieviete? Ko varam mācīties no ārvalstu pieredzes? Kāda ir labā prakse uzņēmumos?

Barbershop konferences koncepts piedāvā platformu savstarpējam dialogam un diskusijām, veidojot auditoriju, kurā primāri tiek pārstāvēti vīrieši. Konferences gaitā būs iespēja ne vien dzirdēt dažādu jomu ekspertu vērtējumu un redzējumu par ikdienas izaicinājumiem un jau īstenotajām praksēm, bet arī rosināt diskusijas par aspektiem, kas ietekmē sabiedrībā pastāvošos dzimumu stereotipus, vienlaikus veicinot zēnu un vīriešu aktīvāku iesaisti līdztiesīgas sabiedrības veidošanā. Barbershop konference ir iniciatīva, kuru 2014. gadā uzsāka Islande sadarbībā ar Surinamu, iedvesmojoties no ANO globālās solidaritātes kampaņas HeForShe. Līdz šim Barbershop konferences organizētas Dānijā, Islandē, Šveicē un ASV.

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 29.oktobrim šeit

Pasākuma tiešraide būs vērojama Labklājības ministrijas Facebook un YouTube kontos.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm