Ziemeļvalstīs uzticēšanās līmenis ir augsts gan sabiedrībā kopumā, gan vienam pret otru individuāli un, 2017.gadā izdotajā publikācijā “Uzticēšanās – Ziemeļvalstu zelts”, ir iztirzāti uzticēšanās ieguvumi dažādās sfērās. Iedvesmojoties no šīs publikācijas, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā ir īstenojis pasākumu ciklu par sociālo uzticēšanos un tās nozīmi sabiedrībā. Pēdējo pāris gadu laikā par uzticēšanās tēmu ir notikušas paneļdiskusijas, publiskas lekcijas un tikšanās ar viedokļu līderiem, politikas veidotājiem un sabiedriskiem darbiniekiem.

Vērtībās balstīta kultūra valsts pārvaldē ir bijusi tēma, ko Valsts kanceleja izvirzījusi kā prioritāti valsts amatpersonām un ierēdņiem 2020.gadā. Sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju šī gada janvārī Valsts kanceleja organizēja semināru, kurā ar lekciju piedalījās Orhusas universitātes profesors Lars Johannesens no Dānijas.

Projekta noslēdzošais pasākums notika šī gada 13. novembrī, kad Lundas universitātes asociētā profesore Luīze Bringseliusa no Zviedrijas vadīja tiešsaistes lekciju “Uzticībā balstīta valsts pārvalde” Latvijas augsta līmeņa valsts amatpersonām. Bringseliusas kundze dalījās vērtīgā pieredzē, ko ieguvusi strādājot kā pētījumu vadītāja Zviedrijas valsts pārvaldes komisijā “Tillitsdelegationen”. Viņa uzsvēra uzticības kultūras pozitīvo ietekmi jebkurā organizācijā.

Administratīvo struktūru pieaugums un pārmērīga kontrole ne vienmēr nodrošina augstāku darbu izpildes kvalitāti vai efektivitāti. Pētījumi liecina, ka tas drīzāk noved pie klusēšanas kultūras, kad darbinieki baidās risināt problēmas, tas vairo stresu un “efektivitātes vajāšanu”, negatīvi ietekmējot darba vidi un darbinieku veselību. Pētījumi parāda, ka uzticībā balstītas pārvaldības ieviešana var palielināt inovācijas un produktivitāti, uzlabot darba vidi un darbinieku veselību, kā arī palielināt savstarpējo toleranci.

Bringseliusas kundze uzsvēra faktu, ka uzticībā balstīta pārvaldība sākas ar vadītāju. Jāņem vērā, ka darbojoties kā uzticīgam līderim, ir risks, ka cilvēki varētu neattaisnot jūsu cerības. Ja lēmumu pieņemšanas pilnvaras tiek deleģētas padotajiem, tas ļauj cilvēkiem pieaugt, un brīva komunikācija, bez piespiedu komandām, nodrošināšana iespēju pieņemt labākus lēmumus.

Iedzīvinot Ziemeļvalstu pamatvērtības Baltijas reģionā, ir svarīgi veicināt dialogu par sociālo uzticēšanos dažādās platformās, tāpēc arī turpmāk Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā strādās ar uzticēšanās tēmu.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm