Ziemeļu dimensijas partnerības sekretariāts kultūras jomā (NDPC) meklē sekretariāta vadītāju. Darbā tiek aicināts cilvēks ar izteiktu atbildības sajūtu un stratēģiskā līdera dotībām, lai attīstītu, veidotu saziņu un īstenotu jaunizveidotā Ziemeļu dimensijas partnerības sekretariāta kultūras jomā izpildfunkcijas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 22.novembris.

NDPC ir iniciatīva, kas vērsta uz kultūras sadarbības veicināšanu Ziemeļu dimensijas teritorijā, iesaistot tajā kultūras darbiniekus, radošo industriju pārstāvjus un uzņēmējdarbības kopienas. NDPC Sekretariāts atrodas Rīgā, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja paspārnē. Sekretariāta darba valoda ir angļu valoda.

Sīkāka informācija par darba vakanci un pieteikšanos: www.recright.com/careers/lv/ndpc/head-of-secretariat-5bd1954c52dd272485cfa6094

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm