2020.gada janvārī mobilitātes programma „Kultūra” ir atvērusi pieteikšanos visos 3 programmas moduļos. Radošajiem braucieniem pieteikumus var iesūtīt no 3.janvāra līdz 4.februārim, pieteikumus mākslinieku rezidenču centru atbalstam - no 8.janvāra līdz 7.februārim, bet sadarbības tīklu veidošanas projektus - no  22. janvāra līdz 21.februārim

Plašāka informācija par pieteikšanos: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/about-the-grant-programmes/

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi ar mērķi izveidot pamatu inovatīvai un dinamiskai mākslas un kultūras dzīvei Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Atskatoties uz 2019.gadu, Latvijas radošo profesiju pārstāvji, mākslas un kultūras organizācijas no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ir saņēmušas finansējumu 99 731 EUR apmērā.

Pērnā gada laikā tika piešķirtas 26 mobilitātes stipendijas radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm par kopējo summu 60 300 EUR un šo iespēju saņēma Ieva Ozoliņa team, Indra Purs, Rasa & Raitis Šmiti, Mārtiņš Roķis, Laura Brokāne, Ieva Gaurilcikaite, Krišjānis Sants, Valts Ernštreits, Elīna Titāne, Sergejs Moreino, Evija Sedola, Neighbours (Lauris Gundars), Arco (Dzintra Ērliha, Ilona Meija), Faux (Aleksejs Smolovs), Ance Strazda, Latvian Literature (Inese Zandere, Atis Klimovičs, Māra Zālīte), Marijs Rozenfelds, Sintija Siliņa, Linda Krūmiņa, Niklāvs Paegle and Laila Zariņa, Brass sextet, Baltic meets Barents 2020, Iveta Gabaliņa, Evita Goze, Darja Meļņikova, Artist Crisis Center (Elīna Vītola, Ieva Kraule-Kūna).

Sadarbības tīklu programmā Latvijas organizācijas ir iesaistītas vairākos citu valstu projektos, bet tiešo atbalstu saņēmuši “Latvijas Laikmetīgās mākslas centra” un “Ruckas mākslas fonda” iesniegtie projekti par kopēju summu 39 431 EUR. Mākslinieku rezidenču centru atbalsta programmā no Latvijas iesniegtajiem 8 pieteikumiem, 2019.gadā neviens projekts finansiāli netika atbalstīts.

Pilns pārskats par 2019.gadā atbalstītajiem projektiem pieejams https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/granted-projects/

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm