Noslēdzies pirmais pieteikšanās posms Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai “Kultūra” un Latvijas radošo profesiju pārstāvji, mākslas un kultūras organizācijas līdz šim 2020.gadā saņēmuši finansējumu 154 715 EUR apmērā.

Īstermiņa sadarbības tīklu programmā no iesniegtajiem 6 pieteikumiem atbalstu saņēmuši 4 pieteicēji: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, biedrība “Culturelab” un biedrība “Artillery 35” un atbalsta kopējā summa ir 79 295 eiro.

Savukārt ilgtermiņa sadarbības tīklu programmā ir atbalstīts viens pieteikums un 55 650 eiro lielo grantu saņems Latvijas Ainavu arhitektu asociācija. Jāpiebilst, ka Latvijas organizācijas ir iesaistītas arī citu valstu pieteiktajos atbalstītajos projektos.

Mākslinieku rezidenču centru atbalsta programmā no Latvijas iesniegti 8 pieteikumi un atbalstu ieguvis vien "Ģertrūdes ielas teātris" biedrība "Tarba" 12 190 eiro apmērā.  

Piešķirtas 3 mobilitātes stipendijas radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm par kopējo summu 7 580 EUR. Mobilitātes stipendijas saņēmuši Elvīra Bloma, Ieva Džindža un Romāns Korovins. Kopumā no Latvijas tika iesniegti 26 radošo braucienu pieteikumi.

Atgādinām, ka 2020.gadā radošo braucienu stipendijām varēs pieteikties vēl 2 reizes - no 17.jūlija līdz 17.augustam un no 18.septembra līdz 19.oktobrim. Savukārt pieteikumus īstermiņa sadarbības tīklu izveidei varēs iesniegt no 9.septembra līdz 9.oktobrim. Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.nordiskkulturkontakt.org 

 

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm