Šogad valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki projektu pieteikumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija” varēja iesniegt līdz 30.maijam. Neskatoties uz covid-19 pandēmijas ietekmi uz valsts institūciju un pašvaldību darba ikdienu Latvijā un Ziemeļvalstīs, kā arī programmas pretendentu piedzīvotajām grūtībām pavasara gaitā plānot iecerātās pieredzes apmaiņas vizītes, kopumā ir saņemti 50 pieteikumi.

Jau tradicionāli aktīvākie projektu pieteicēji bijuši no Baltijas valstīm. Visvairāk pieteikumu – 20, ir saņemti no Lietuvas, no Igaunijas 17 pieteikumi, bet no Latvijas šogad saņemti 12 pieteikumi. Viens pieteikums iesniegts arī no Norvēģijas. Katrā projektā jābūt iesaistītām vismaz 2 Ziemeļvalstīm un Ziemeļvalstu pārstāvniecība, atbalstītajos projektos, ir sekojoša: Dānija iesaistīta 16 projektos, Islande – 20, Somija- 22, Norvēģija -25, bet Zviedrija 29 projektos.

Mobilitātes granta saņēmēju sarakstā šoreiz ir 4 Latvijas pašvaldības – Ādažu, Skrundas, Rīgas un Saldus. Tāpat atbalstu pieredzes apmaiņas braucieniem saņems virkne valsts institūciju – Dabas aizsardzības pārvalde, Mežu pētīšanas stacija, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Administratīvā apgabaltiesa, Tiesu administrācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Latvijas Pašvaldību savienība.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija 2020 statistika

Atgādinām, ka Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. 2019.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" no Latvijas saņēma 28 pieteikumus, no kuriem 26 tika atbalstīti. Nākamais pieteikumu termiņš tiks izsludināts 2021.gada pavasarī.

Informāciju par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu “Valsts administrācija” meklē www.nb8grants.org. Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, kontaktpersona Madis Kanarbik, +372 7423625, public.administration@norden.ee

Kontaktpersona Latvijā Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm