2020.gada 1.martā noslēdzās pieteikumu iesniegšana Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmai. Kopumā tika saņemti 11 pieteikumi no kuriem 4 projekti saņems finansiālu atbalstu, kurus realizēs Latvijas Bērnu labklājības tīkls, jauno arhitektu klubs “Atelpa”, Latvijas Pilsoniskā alianse un biedrība “Urban Institute”. Atbalsta kopējā summa ir 51 600 eiro.

Latvijas Bērnu labklājības tīkls sadarbībā ar Zviedrijas un Lietuvas partnerorganizācijām un sadarbības pašvaldību strādās pie tā, lai pašvaldības atbalsts ģimenēm, bērniem un jauniešiem atbilstu precīzi identificētām šo mērķa grupu vajadzībām un lai atbalsta pakalpojumu plānošanā, sniegšanā un izvērtēšanā līdzdarbotos visi iesaistītie. Liela uzmanība tiks pievērsta sociālu inovāciju iespējām un nozīmei decentralizētu pakalpojumu sniegšanā ģimenēm. Projektā tiks radīta praktiska rokasgrāmata pašvaldībām, NVO un citiem interesentiem ar ieteikumiem un metodēm pakalpojumu saņēmēju vajadzību identificēšanai, resursu apzināšanai un labiem pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības piemēriem sociālo pakalpojumu sniegšanā no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Jauno arhitektu klubs "Atelpa" pulcēs Eiropas arhitektūras studentu asamblejas (EASA) pārstāvjus. Darba kārtībā ir Valkā īstenotās Vasaras skolas par sarūkošu pilsētu ilgtspēju izvērtēšana, EASA nākamā gada darba kārtības un satura plānošana, pamatojoties uz šo izvērtējumu, kā arī izpētes darbs Helsinku arhitektūras Ziemas skolas sagatavošanai. Valkā notiekošajās aktivitātēs tiks iesaistīti arī pilsētas iedzīvotāji. Somijas partnerorganizācija rīkos diskusijas par studentu aktīvisma nozīmi arhitektūras izglītībā ar mērķi veidot vides jautājumos apzinātu jauno arhitektu paaudzi. Projekta īstenošanā sadarbosies Latvijas, Igaunijas un Somijas jauno arhitektu un arhitektūras studentu apvienības.

Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar sadarbības partneriem no Igaunijas un Zviedrijas meklēs ceļus, kā radīt vidi iespējami aktīvai indivīdu un korporāciju iesaistei un finansiāliem iegildījumiem pilsoniskās sabiedrības organizācijās. Projekta īstenotāji salīdzinās pārstāvēto valstu pieredzi, analizējot to likumdošanas ietvarus, tai skaitā nodokļu politiku, nevalstisko organizāciju kapacitātes aspektus un to lomas izpratni un novērtējumu sabiedrībā kopumā un atsevišķās grupās, piemēram, politikas veidotāju, mediju un uzņēmēju vidē. Uzmanības centrā būs pilsoniskās sabiedrības finansiālā ilgtspēja Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā, kā arī visā Baltijas jūras reģionā.

Biedrības "Urban Institute" koordinētajā Baltijas valstu un Somijas piecu NVO sadarbības projekta mērķis ir apzināt kultūras norisēs balstītas attīstības iniciatīvas - vietas un stāstus - Baltijas valstīs un to iniciatorus un radīt vizuālu publikāciju un ceļojošu izstādi "Baltic Stories: Culture. Place. Identity". Projekta īstenotāji būtiskus arhitektūras un urbānos procesus uzlūkos caur sociālās un cilvēkvēstures prizmu, tādējādi vairojot izpratni par tiem ne vien kā par fiziskās vides objektiem, bet kā par daudz aptverošāku cilvēku iedarbību uz savu dzīvestelpu, kas notiek konkrētā sociāli ekonomisku un politisku norišu kontekstā. Izpētes darbu ir plānots prezentēt Ziemeļvalstu Vasaras universitātē, kā arī izstādīt galerijā "Third space" Helsinkos. Pop-up izstādes un diskusijas, iesaistot vietējos iedzīvotājus, noritēs arī visās Baltijas valstu galvaspilsētās. Radītā publikācija kalpos gan kā alternatīvs tūrisma ceļvedis, gan kā šī laika kultūras procesos balstīto vietējās attīstības piemēru izpētes dokumentācija pētnieku, nozaru politikas veidotāju, pilsētplānotāju un kultūras jomas profesionāļu vajadzībām. Tā noderēs arī vietējām kopienām kā praktisks darbarīks līdzdalības aktivitāšu veicināšanā savas dzīvestelpas uzlabošanai. Mākslinieciski augstvērtīga vizuālā materiāla un stāstu krājuma radīšanai projekta komanda sadarbosies ar mūsdienu fotogrāfijas platformu ISSP.

Nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmā ir 2021.gada 1.marts.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm