Digitālās tehnoloģijas un rīki attīstās strauji un ir kā virzītājspēks pārejai uz zaļo ekonomiku, šie procesi veicina ekonomikas izaugsmi, rod risinājumus cīņā pret COVID-19 un nākotnes pandēmijām. Tāpēc ir svarīgi, lai Ziemeļvalstis un Baltijas valstis turpinātu ciešo partnerību un sadarbību ilgtspējīgas un videi draudzīgas digitālās transformācijas jomā.

Izvirzot jaunus sadarbības mērķus digitālās transformācijas jomā, Ziemeļvalstis un Baltijas valstis virzās tuvāk kopīgajam mērķim - līdz 2030. gadam kļūt par visintegrētāko un ilgtspējīgāko reģionu pasaulē. Ir svarīgi, lai ceļā uz to, jaunās digitālās tehnoloģijas un dati tiktu izmantoti godīgā, atklātā un demokrātiskā veidā.

2020. gada 1. oktobrī par digitālo transformāciju atbildīgie Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministri pieņēma kopīgu deklarāciju “Digital North 2.0”, kurā norādīti trīs visaptveroši mērķi, kas sadarbību iezīmē laika posmam no 2021. līdz 2024. gadam:

1. Palielināt mobilitāti un integrāciju Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, veidojot kopēju telpu pārrobežu digitālajiem pakalpojumiem un pamatojoties uz drošu datu apmaiņu un eID sadarbspēju; 

2. Veicināt videi draudzīgu ekonomikas izaugsmi un attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, izmantojot datos balstītas inovācijas un godīgu datu ekonomiku, lai efektīvi apmainītos ar datiem un izmantotu tos atkārtoti;

3. Veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderības veicināšanu ES / EEZ valstīs un globāli, sekmējot iekļaujošas un digitālo kompetenču sabiedrības attīstību. Piemēram, veicinot jaunu 5G testēšanas iekārtu izstrādi un uzraugot 5G pielietojuma attīstību.

Darbu pie jaunās deklarācijas ir vadījis Dānijas finanšu ministrs, Dānijai prezidējot Ziemeļvalstu Ministru padomē 2020. gadā. Prezidentūru Ziemeļvalstu Ministru padomē 2021.gadā gatavojas pārņemt Somija un savas prezidentūras laikā centīsies īstenot jaunās deklarācijas vērienīgos mērķus un pievērsties reģiona digitālās integrācijas veicināšanai.

“2020. gads un Covid-19 krīze mums ir daudz iemācījusi par digitālo tehnoloģiju potenciālu. Raugoties nākotnē, progresīvu digitālo tehnoloģiju un datu attīstīšana un izmantošana novatoriskā, drošā un ētiskā veidā, ir ļoti svarīga, lai uzlabotu un palielinātu mobilitāti un integrāciju Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Tie ir nozīmīgi instrumenti, kas mums nepieciešami zaļās ekonomikas izaugsmei,"  atzīst Sirpa Paatero, Pašvaldības lietu ministrs Somijas Finanšu ministrijā.

Ziemeļvalstu Ministru padomes ģenerālsekretāre Paula Lehtomäki ir gandarīta, ka par digitālo attīstību atbildīgie ministri ir nolēmuši stiprināt digitālo sadarbību turpmākos četrus gadus.

“Ziemeļvalstu un Baltijas valstis ir starp pasaules līderiem digitālās pārvaldības jomā. Ir svarīgi izmantot labvēlīgos priekšnoteikumus un uzņemties atbildību par to, kā digitālā pārveide var padarīt mūsu sabiedrību stiprāku, pastāvīgāku, integrētāku un taisnīgāku. Lai mūsu sabiedrībā stiprinātu digitālo uzticēšanos, digitālo rīku izstrādes priekšplānā ir jāizvirza drošības, atbildības un ētikas jautājumi,” uzsver Lehtomäki.

Ministru deklarācija Digital North 2.0

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm