Ziemeļvalstu Ministru padomes programma Nordplus aicina Ziemeļvalstu un Baltijas iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības un apmācību jomā, pieteikties 2021. gada finansējumam visās piecās Nordplus apakšprogrammās. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 1. februāris.

Laikā no 2021. līdz 2022. gadam, prioritārā joma Nordplus projektiem, būs zaļā izaugsme. Ziemeļvalstu Ministru padomes Jaunās vīzijas mērķis ir nodrošināt, lai Ziemeļvalstu reģions līdz 2030. gadam kļūtu par ilgtspējīgāko un integrētāko reģionu pasaulē. Pamatojoties uz izvirzīto mērķi, Nordplus programma aicina iesniegt projektus, kas saistīti ar vides jautājumiem.

Izglītības organizācijām no Latvijas Nordplus sniedz iespēju veidot kopīgus projektus ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju, Grenlandi, Fēru un Ālandu salām, Lietuvu un Igauniju. Lai izstrādātu projekta pieteikumu, ir nepieciešams atrast sadarbības partnerus no Nordplus dalībvalstīm. Partnerinstitūciju meklēšanai var izmantot Nordplus projektu datubāzi. Kopējais programmas budžets 2021.gadam ir apmeŗam 9,5 miljoni eiro.

Ņemot vērā Covid-19 izaicinājumus, Nordplus administrācija ir apstiprinājusi vairākas īslaicīgas izmaiņas Nordplus noteikumos. Lūdzam ņemt vērā - kamēr pandēmija ir spēkā, šīs izmaiņas var tikt īstenotas.

Latvijā Nordplus programmu administrē Valsts izglītības attīstibas aģentūra.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm