Viena kalendārā gada ietvaros Ziemeļvalstu Padomē prezidē viena Ziemeļvalsts ievērojot rotācijas principu. Un 2018. gadā tā ir Zviedrija. 

Iekļaujošs, ilgtspējīgs, novatorisks, drošs un atvērts Ziemeļvalstu reģions ir Zviedrijas prezidentūras programmas Ziemeļvalstu Ministru padomē 2018.gadā izejas punkts. Savukārt digitalizācija caurvij visas Zviedrijas prezidentūras programmas tēmas.

Ziemeļvalstīs ir spēcīga pilsoniskās sabiedrības izpratne par demokrātijas vērtībām, ko raksturo vienlīdzība, dzimumu līdztiesība, ilgtspējība un sadarbība. Ziemeļvalstu premjerministru redzējums par Ziemeļvalstu reģionu, kā integrētāko reģionu pasaulē, balstās pastāvīgā zināšanu un kultūras tradīciju apmaiņas procesā.

Ziemeļvalstis ir nozīmīgs spēlētājs starptautiskā arēnā un atbalsta Eiropas kohēziju un aktīvu ANO darbību. Nordic Solutions to Global Challenges ir Ziemeļvalstu premjerministru iniciatīva, kuras mērķis ir dalīties pozitīvajā Ziemeļvalstu pieredzē ar apkārtējo pasauli.

Citi jaunumi

Seko mūsu aktualitātēm