Vebinārs: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība krustcelēs

2021.gada 20. janvārī no plkst. 10:00 līdz 12:00, Ziemeļvalstu Ministru padome un zināšanu attīstības uzņēmums Oxford Research rīko vebināru par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību un turpmākās sadarbības prioritātēm.
1991.gadā Ziemeļvalstu Ministru padome atvēra birojus Baltijas valstīs, lai atbalstītu demokrātiju un nesen neatkarību atguvušo valstu veidošanos. Jau 30 gadus biroju darbību raksturo daudzveidīgas aktivitātes, kurās iesaistīti dažādi partneri no Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Ziemeļvalstu Ministru padome atbalsta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību ar mērķi dot ieguldījumu stabilā un plaukstošā Baltijas jūras reģionā. Pēdējo 30 gadu laikā Igaunija, Latvija un Lietuva, līdzīgi kā viss Baltijas jūras reģions, ir piedzīvojis būtisku attīstību makroreģionālā līmenī, ekonomiskajā izaugsmē un integrējoties Eiropas sadarbībā. Tomēr pēdējos gados attīstībai traucējuši arī dažādi izaicinājumi, kā migrācija, ģeopolitiskā spriedze un Covid-19 pandēmija.

Kā attīstīsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība? Kādas būs turpmākās sadarbības prioritātes? Kā reģiona sadarbības ietvaros var veicināt politisko stabilitāti un ekonomisko attīstību?  Kā reģiona valstis var mācīties viena no otras, saskaroties ar līdzīgām un atšķirīgām sabiedrībā risināmām problēmām? Kā Ziemeļvalstu Ministru padomes "Vīzija 2030", kura balstīta trīs stratēģiskajās jomās - "zaļākā" saimniekošanā, konkurētspējā un sociālajā ilgtspējā, varētu spēlēt svarīgu lomu šajā procesā? Kā mēs varam gūt labumu no kultūras, ideju un labās prakses piemēru apmaiņas? Un kādi ir attiecīgie šķēršļi, kas jānovērš? Šie un daudzi citi jautājumi tiks apspriesti vebinārā.

Lai piedalītos vebinārā, nepieciešama reģistācija

Vebināra programma:

09:00-09:10 – Ziemeļvalstu Ministru padomes personāla vadītāja un ģenerālsekretāra biroja vadītāja Jonasa Vendela un Oxford Research īpašnieka un webināra moderatora Dr. Kima Hannemana Mollera ievadvārdi

09:10-09:40 – 1. paneļdiskusija: Sociāli ekonomiskā attīstība un sadarbība

Erkki Tuomioja, Somijas parlamenta un Ziemeļvalstu Padomes prezidija loceklis reģionālās sadarbības un ekonomikās attīstības jautājumos

Helge Pedersen, Nordea grupas galvenais ekonomists

Trine Villumsena Berlinga, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas tīklu un sadarbības pētījumu institūts Dānijā

09:40-10:00 - Jautājumu un atbilžu sesija

10:00-10:30 – 2. paneļdiskusija: Potenciālie sadarbības veidi nākotnē

Žydrūnė Vitaitė, Women Go Tech līdzdibinātāja - Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības un apmaiņas priekšrocības

Marts Laidmets, Igaunijas Izglītības ministrijas valsts sekretārs - Izglītības un pētniecības sadarbība Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā

Gunta Sloga, Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektore - Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība reģionālo mediju attīstībā

10: 30-10: 50 - Jautājumu un atbilžu sesija

10:50-11:00 - Noslēgums

Tuvākie pasākumi