Mūsu priekšstati par nākotni, klimata pārmaiņu kontekstā, ir svarīgāki nekā jebkad agrāk. Lai gan Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vēsture ir atšķirīga, nākotnes perspektīvas liecina par to, ka aprites resursu plūsma, rūpes par biloģisko daudzveidību un vērtību ķēdēm, neatgriezeniski ietekmēs reģiona ekonomiku. Domājot par reģionālo sadarbību nākotnē, ir svarīgi par to domāt un runāt jau tagad.  

Pētījumā izceltās megatendences ir veids, kā paskatīties un pārdomāt nākotnes pārtikas sistēmu scenārijus Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, jo ikvienu sabiedrības dzīves jomu nākamajās desmitgadēs skars pārmaiņas. Pētījums piedāvā pārdomāt astoņas specifiskas megatendences, kas ietekmē un ietekmēs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārtikas sistēmas.

Citas publikācijas

Seko mūsu aktualitātēm