Arī nākamajos 25 gados mūsu ciešā, novatoriskā un elastīgā sadarbība var palīdzēt stiprināt mūsu kopīgo nostāju un lomu Eiropas reģionā un globālā kontekstā. Tas ir abpusēji izdevīgs stāvoklis Ziemeļvalstu un Baltijas reģionam.” Dāgfins Heibrotens, Ziemeļvalstu Ministru padomes ģenerālsekretārs.

2016. gads ir īpašs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbībā, jo šogad savas darbības 25. gadu atzīmē arī Ziemeļvalstu Ministru padomes biroji Rīgā, Tallinā un Viļņā. Šo gadu gaitā ir izveidots spēcīgs vērtību un sadarbības tīklu tilts starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm.

Mēs pateicamies visiem mūsu sadarbības partneriem par atbalstu un iedvesmu!

2016. gadā Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā centās panākt līdzsvarotu pārstāvniecību daudzās jomās: kultūrā, sociālajā labklājībā, ilgtspējīgā ekonomiskas un vides attīstībā. Esam darbojušies tādās apakšnozarēs, kā bioekonomika, digitālā un ilgtspējīga uzņēmējdarbība. Esam turpinājuši 2015. gadā uzsāktos projektus, atbalstot mediju satura kvalitātes celšanu un satura radīšanai mazākumtautību valodās Latvijas reģionos. Tāpat Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, ir aktīvs dalībnieks vairākos vietējos forumos, un mēģinām savas projektus virzīt jaunos virzienos, tādos kā, sabiedrības drošība un medijpratība. 2016. gadā birojs īpaši aktīvi darbojās ārpus Rīgas galvaspilsētas, iepazīstot citās Latvijas daļās.

Citas publikācijas

Seko mūsu aktualitātēm