Programmas "Atbalsts mediju satura kvalitātes celšanai un mediju satura radīšanai mazākumtautību valodās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” mērķis ir paaugstināt vietējo, reģionālo un nacionālo plašsaziņas līdzekļu, to radīto produktu kvalitāti un pievilcību Baltijas valstīs, īpašu uzmanību pievēršot iekļaujošam saturam mazākumtautību valodās, kā arī etniski daudzveidīgiem vai atšķirīgiem reģioniem.

Pieteikumus var iesniegt Baltijas valstīs reģistrētu plašsaziņas līdzekļu redakcijas, kā arī individuāli ārštata žurnālisti.

NB! Grantu programmas fokusā ir mediju satura radīšana, tamdēļ mediju profesionāļu iemaņu un kapacitātes celšana, izpētes braucieni, apmācības, ekipējuma iegāde, telpu īre utml. tiešā veidā nevar tikt atbalstīti.