Programmas "Atbalsts mediju satura kvalitātes celšanai un mediju satura radīšanai mazākumtautību valodās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” mērķis ir paaugstināt vietējo, reģionālo un nacionālo plašsaziņas līdzekļu, to radīto produktu kvalitāti un pievilcību Baltijas valstīs, īpašu uzmanību pievēršot iekļaujošam saturam mazākumtautību valodās, kā arī etniski daudzveidīgiem vai atšķirīgiem reģioniem.

Pieteikumus var iesniegt Baltijas valstīs reģistrētu plašsaziņas līdzekļu redakcijas, kā arī individuāli ārštata žurnālisti.

NB! Grantu programmas fokusā ir mediju satura radīšana, tamdēļ mediju profesionāļu iemaņu un kapacitātes celšana, izpētes braucieni, apmācības, ekipējuma iegāde, telpu īre utml. tiešā veidā nevar tikt atbalstīti.

2020.gadā kopumā tika saņemti 83 pieteikumi – 35 no Latvijas, 33 no Lietuvas un 15 no Igaunijas, no kuriem piešķīrumus saņems 11 projekti no Latvijas, 10 projekti no Lietuvas un 8 - no Igaunijas un atbalsta kopējais atbalsts bija 227 000 eiro, kas tika piešķirts mazākumtautību valodu plašsaziņas līdzekļu atbalstam un attīstībai Baltijas valstīs.